⚣ Uvod u psihoanalizu Books ⚡ Author Željka Matijašević – Morefreeinfo.info

Uvod u psihoanalizu Knjiga Je Zami Ljena Kao Uvod U Psihoanaliti Ku Knji Evnu Kritiku Preko Analiza Djela Autora Kojima Je Posve Eno Najvi E Psihoanaliti Kih Interpretacija Tako Knjiga Sadr Ava Pet Detaljnih Analiza Sljede Ih Djela Kralja Edipa I Edipa Na Kolonu Hamleta Ukradenog Pisma Zlo Ina I Kazne Te Dr Jekylla I G Hydea Svako Pojedino Poglavlje Sadr Ava Pregled Psihoanaliti Kih Tuma Enja Navedenih Djela, Po Ev I Od Freuda Do Suvremenih Psihoanaliti Kih Teorija.Primjerice, Analiza Hamleta W Shakespearea Zapo Inje E Freudovim I Jonesovim Osvrtima, Usredoto Enima Na Problem Edipova Kompleksa Pregled Psihoanaliti Kih Tuma Enja Hamleta Zaklju Uje Se Radovima Psihoanaliti Kih Feministica J Mitchell I J Rose Koje Nagla Avaju Problem Pretjerane Afektivne Investicije U Enske Likove Gertruda Ili Ne Eljene Projekcije Ofelija.Smisao Ovog Djela Po Iva U Namjeri Da Se Tuma Enjem Reprezentativnih Knji Evnih Djela Ujedno I Itavaju Izraziti Teorijski Pomaci, Kao I Obrati Unutar Psihoanalize To Psihoanaliti Ku Kritiku Danas Upravo Ini Izrazito Zna Ajnom Budu I Da Je Njezino Suvremeno Obilje Je Rezultat Podjednako Historizacije Kao I Uvo Enja Kulturne Relativnosti U Psihoanaliti Ke Kategorije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *