➢ April na Vlašiću Ebook ➨ Author Muharem Bazdulj – Morefreeinfo.info

April na Vlašiću April Na Vla I U, Novi Roman Muharema Bazdulja, Otvara Se Frazom Iz Naslova, Kao Pesma Ima Ne Eg Lirskog, Iako Ne I Sentimentalnog, U Ovoj Prozi Koja Spaja Naizgled Nespojivo Ljubavnu Pri U, Specifi An Univerzitetski Roman U Klju U Akademske Farse, Pone To Od Stila Ne Ne Brutalnosti Naracije Klasika Noar Anra, A Sve To U Vrlo Prepoznatljivoj I Skoro Dokumentaristi Ki Vernoj Atmosferi Kraja Dvadesetog I Po Etka Dvadeset Prvog Veka U Sarajevu, I Ne Samo U SarajevuApril Na Vla I U Je Uvijek Hladan, To Je Prva Re Enica Ovog Romana, Informacija Koju Glavnom Junaku Saop Tava Hotelski Recepcioner Pri A Koja Sledi, Me Utim, Sve Je Samo Ne Hladna Umesto Opu Tenog Produ Enog Konferencijskog Vikenda, Glavnog Junaka Eka Sumiranje Dotada Njeg Ivota, Kao I Preispitivanje Odluka I Izbora U Njemu Sve Se To De Ava Zbog Slu Ajnog Susreta Sa Enom Koja Je, Na Prvi Pogled, U Tom Ivotu Igrala Jedva Epizodnu UloguNajnoviji Roman Muharema Bazdulja Ispisan Je Ve Prepoznatljivim Autorskim Rukopisom, A Stilski Registar Ovog Dela Poznavaoce Njegovog Opusa Podseti E Najvi E Na Pri E Iz Knjige Arolija Ipak, April Na Vla I U U Mnogo Emu Predstavlja I Korak Dalje, Korak U Nepoznato Ivot I Literatura U Njemu Stapaju Se U Jedinstven Amalgam Strasti I Gor Ine, Katarzi An I Lekovit, A Istovremeno Otrovan Za Rutinski Spokoj Ve Nih Malogra Ana, Ba Kao Amalgamska Plomba


About the Author: Muharem Bazdulj

Muharem Bazdulj Travnik, 1977 dosad je objavio desetak knjiga, me u kojima su zbirke pri a Druga knjiga i arolija, romani Tranzit, kometa, pomra enje i Sjetva soli te knjiga izabranih kolumni Filigranski plo nici Knjige su mu prevedene na engleski, nema ki i poljski, a pojedine pri e i eseji na jo desetak jezika Njegove kratke proze uvr ene su u presti ne ameri ke antologije The Wall in My Head objavljena 2009 godine, povodom dvadesete godi njice pada Berlinskog zida i Best European Fiction 2012 ivi u Beogradu.10 thoughts on “April na Vlašiću

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *