[PDF / Epub] ✐ Dragulji i strasti - I. dio ☃ Janko Matko – Morefreeinfo.info

Dragulji i strasti - I. dio I can t continue this at the moment.It s totally diffrent from what I expected it to be Istinita Hrvatska Povijesna Pri A Roman O Ljubavi, Smrti I Fatalnoj Ogrlici Koja Je Mijenjala Ljudske Sudbine


About the Author: Janko Matko

Janko Matko 20 5 1898 3 8 1979 pripovjeda , najzna ajniji predstavnik tzv pu ke knji evnosti Ro en je u Brleni u kraj Kra i a Polazio je franjeva ku gimnaziju u Vukovaru Zbog slomljene noge i neprilika I svjetskog rata prekinuo je kolovanje, izu io urarski, opti arski i draguljarski obrt u Vukovaru, potom ivio u Rijeci, a od 1923 u Zagrebu Tu po inje obna ati razli ite du nosti u kulturnom dru tvu Hrvatski radi a te vodi vlastitu urarsku radionicu Godine 1932 postao je predsjednik pjeva kog dru tva Zvonimir Prvu pripovjest Do i u ku i, majko, za Bo i objavio je jo 1917 u vukovarskim Sriemskim novinama , a 1938 prvi rtva od dvadesetak romana tri su iza la posmrtno kojima je tematikom iz nacionalne povijesti, domoljubljem i duhovnom religiozno u privukao nara taje hrvatskih itatelja Sam je napisao dramatizacije svojih romana Mo zemlje, Tajna i Pokajnik, a Fotezova dramatizacija rtve izvo ena je na vi e pozornica.Matko se ubraja me u rijetke pisce koji su znali na i put do iroke itateljske publike Ponajprije ga je zanimala pri a vezana za hrvatski narod i svaki je njegov roman fabulativno zasnovan na istinitom doga aju, no oblikovan tipi nim karakteristikama trivijalnoga sentimentalnog ili pustolovnog romana Teme su njegovih djela klasne razlike me u ljubavnicima rtva, 1944 Mo zemlje, 1944 Dragulji i strasti, 1970 , neugasiva ljubav spojena s osje ajem du nosti Dva ivota jedne ene, 1971 Ribar i , 1971 , povijest hrvatskih plemenita a Pla ume, 1971 Krv nije voda, 1978 , nesretna povijest izrabljivanih ena i nezakonite djece Slu avka, 1974 , tragi na ljubav dvoje mladih rodbinski vezanih Bez krivnje krvi, 1978 , mlade godine Alojzija Stepinca Kardinalova ljubav, 1993 itd Svi ti romani uklju uju sna ne emocije, zamr ene i neo ekivane zaplete, mno tvo zapreka na ivotnom putu pozitivnih junaka, koje oni svladavaju uz mnoge rtve, ali uvijek uz pretpostavku da istina i pravda moraju pobijediti Likovi su karakterizirani crno bijelom tehnikom, a za pozitivne junake i poantu romana usko ve e glorificiranje rodoljublja i duboku religioznost Kritika je njegova djela naj e e pre u ivala jer su bez umjetni ke vrijednosti, ali s dubokim pu kim shva anjem socijalne ravnopravnosti Ta su djela lako nalazila put do itatelja postaju i nezaobilazan dio masovne kulture na ega vremena Janko Matko umro je u Zagrebu 1979 godine.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *