[Epub] Susjed By Marina Vujčić – Morefreeinfo.info

Jedna Prosje Na Ena Srednjih Godina, Podstanarka U Prosje Noj Stambenoj Zgradi Izvan Centra, S Prosje Nim Zaposlenjem U Dr Avnoj Slu Bi I Prosje Nim Eljama I Nadama Zaljubljuje Se U Susjeda Kojega Svakoga Jutra Sre E Na Stubi Tu Osim Konvencionalnog Dobro Jutro Ne Progovore Niti Jednu Drugu Rije S Tom Ljubavnom Pri Om, Koja Se Odvija Samo U Njenoj Glavi, Ta Prosje Na Ena Iskora It E Iz Svoje Prosje Nosti I Preobraziti Se U Potpuno Druga Iju Osobu, A Zbivanja U Romanu Pretvorit E Se U Napetu Psiholo Ku Dramu Ovo Je Roman O Samo I, Nevidljivosti I Otu Enju, I Ne Samo U Velikim Stambenim Zgradama Gdje Nitko Nikoga Ne Poznaje, Nego I U Okviru Obitelji I Me U PrijateljimaIstovremeno, Ovo Je Roman I O Paranoji I Ludilu A Kako Ovjek Poludi U Najve Em Broju Slu Ajeva Postepeno Od Iracionalnog Zaklju Ka Da To To Se Pripovjeda Ica I Njen Susjed Sre U Na Stubi Tu Nije Slu Ajno, Do Njenih Sasvim Ozbiljnih Deluzija Dovest E Nas Sigurno I Duhovito Pripovijedanje Na Puno Mjesta U Romanu Glasno Emo Se Nasmijati, Ali Na Nekima E Nam Od Nelagode Zastati Knedla U Grlu Kad Pri U Pri A Lu Ak, To Mo E Biti Komi No, Ili Stra No, Ali To Esto Implicira I Jedan Neugodan Zaklju Ak Taj Lu Ak Ponekad Opasno Nalikuje Nama Samima Susjed


About the Author: Marina Vujčić

Marina Vuj i ro ena je 1966 u Trogiru Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je kroatistiku.U nakladi izdava ke ku e Profil 2010 godine objavljuje roman Tu i ivot , a 2014 u izdanju Hena coma knjigu drama Umri enski i roman A onda je Bo o krenuo ispo etka koji je 2015 godine u ao u u i izbor od etiri hrvatska naslova nominirana za Europsku nagradu za knji evnost Za dramu Umri enski 2014 godine dobila je nagradu Marin Dr i , a za dramu Podmornica istu nagradu 2017 godine.2015 godine u izdanju Hena coma objavljuje roman Mogla sam to biti ja Iste godine na natje aju V B Z a i Tisak medije romanom Susjed osvaja nagradu za najbolji neobjavljeni roman 2015., koji objavljuje izdava ka ku a V B Z U koautorstvu s Ivicom Ivani evi em 2016 godine u izdanju Hena coma objavljuje roman Otpusno pismo.2017 godine u izdanju Hena coma objavljuje roman Pitanje anatomije.2019 godine u izdanju Frakture izlazi joj roman Pedeset cigareta za Elenu ivi i radi u Zagrebu.10 thoughts on “Susjed

 1. says:

  Do ao je trenutak provjere mo e li itko Bo u Belamari a iz autori ine prethodno pro itane knjige svrgnuti s trona kao vladara ljudske gluposti O, itekako Samo ubaci enu i to ne bilo koju, nego Katarinu Baukovi Ne ka u uzalud da je ena tri dana starija od vraga Katarina je osoba koja ima ispriku za svoje pona anje majku koja ju je uvijek poni avala, uzdi u i u nebesa sestru, biv eg de ka koji joj je odnio u te evinu


 2. says:

  Skroz fora na in pisanja. i dokaz to nam sve misli ako ih ne sku imo kao lude mogu napraviti Svaka ast Katarini i njezinoj prebujnoj ma ti


 3. says:

  3.5 5Zavr ilaSimpati na, brzi tempo i mrvicu me nervirala buduci da je prica u prvom licu Stalno biti u toj njenoj glavi i mislima malo je te ko ali taj tempo ubla i i zavr nica simpaticna Stvarno kad si usamljen iz dana u dan pocinju ti po glavi etati svakakve budala tine ao mi je sto od bivseg decka s kojim je ulozila 5g zajednickog zivota i posudila mu lovunije uspjela vratiti Zato pamet u glavu cure D D


 4. says:

  Ba sam se dobro zabavila 5


 5. says:

  Knjiga je bila zanimljiva, pitka , mo e se pro itati u nekoliko sati i vrlo brzo nas uvla i u radnju Um Katarine Baukovi zastra uju i je ba zbog toga to se, na tren, mo emo prepoznati u nekim njezinim rije ima U dijeti poslije Nove godine, poslije ponedjeljka, u odlu nosti koja nas napu ta svakog jutra i u razo aranjima nakon sasvim iracionalnih vjerovanja.No, sam kraj knjige nije mi se svidio jer mi je bio pun kli eja koji u o


 6. says:

  Stvarno sam u ivala Marina Zadivljuju e je kako se iz obi ne svakodnevice mo e iskonstruirati napet roman.Vjerojatno smo svi susre u i ponekog susjeda na stubi tu,u dvije sekunde ne to promislili o njemu da ne ka em umislili Ovo je maksimalno iskori tavanje ideje I bez predvidljivosti, to jako cijenim. Svima preporuka


 7. says:

  Svi mi u svojim razmi ljanjima ponekad nalikujemo na Katarinu Baukovi.


 8. says:

  Hrvatska knji evnost zaista bilje i procvat enskoga stvarala tva zadnjih godina Sukladno s pove anjem kvantitete djela do lo je i do pove anja kvalitete djela Nekolicina spisateljica uspjela se izboriti i probiti na sam vrh suvremene hrvatske proze, a jedna od njih je svakako i Marina Vuj i.Vuj i je zaista posebna Istina jest kako se dr i tradicionalnih elemenata enskoga pisma, ali uspjela je ipak na prvi pogled posti i razli itosti i o


 9. says:

  Hmmmm Nisam hater i ne u ivam u pisanju lo ih kritika na ne iji rad, ali stvarno me knjiga duboko razo arala Posudila sam ju na preporuku, a natpis najbolje objavljene knjige u 2015 me uvjerio u namjeri da ju vrijedi pro itati Na alost, sve je ostalo samo na o ekivanju Sve je lo e stil pisanja, produkt tog stila, stvoreni likovi Prosje na ena, prosje nih primanja i prosje ne inteligencije na neki me na in ljuti da jedna ena mo e tako povr


 10. says:

  Cura u romanu ima nekih problema Izvuklo bi se nekoliko diplomskih radova promatraju i ju


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *